SLEEP Apnea

ŠTA JE SLEEP APNEA?

Sleep apnea predstavlja ozbiljan poremećaj koji uzrokuje prestanak disanja tokom sna. Kako se ovaj poremećaj javlja tokom sna  i kako je hrkanje jedan od simptoma, o tome nas najčešće obaveštavaju partneri. Sleep apneu karakterišu prestanak disanja, kao i izrazito smanjenje protoka vazduha kroz disajne puteve, tokom spavanja, u trajanju dužem od 10 sekundi.

Pošto se javlja tokom sna, sleep apnea je jedan od najčešćih krivca iznenadnih smrti tokom sna.

Zakažite pregled

KOJI SU SIMPTOMI?

Zbog složenosti sleep apnee, postoje različiti simptomi koji mogu ukazati na njeno prisustvo:

Noćni simptomi

Dnevni simptomi

KOJI SU FAKTORI RIZIKA ZA SLEEP APNEU?

Kombinacija različitih faktora rizika je jedan od razloga usled kog tako veliki broj populacije boluje od sleep apnee.

Ipak, kao najčešći faktori rizika se mogu izdvojiti:

Rano otkrivanje faktora rizika sleep apnee je posebno bitno kod profesionalnih vozača, imajući u vidiku rizike vezane za njihove svakodnevne poslovne zadatke. U kritičnu grupu spadaju i gojazni pacijenti kod kojih je određivanje faktora rizika bitno pred hirurške zahvate koji se odnose na tretmane barijatrijskih bolesti.

KAKO SE ODREĐUJE TEŽINA SLEEP APNEE?

Kao što smo pomenuli, presudan faktor za određivanje težine sleep apnee je AHI indeks odn. ukupan broj apneja i hipopneja u toku jednog sata sna. U zavisnosti od AHI indeksa, sleep apnea može biti:

MOGUĆE POSLEDICE SLEEP APNEE?

Smrtni ishod je, nažalost, najgora posledica nediagnostikovane sleep apnee. Takođe moguće je javljanje i jedne od sledećih tegoba:

DA LI JE HRKANJE SIMPTOM SLEEP APNEE?

Sleep apnea je najčešće praćena hrkanjem.

Često ovo oboljenje nazivaju “glasnim signalom za tihog ubicu”. Hrkanje nastaje usled vibriranja “labavih mišića. Vibriranje stvara vazduh koji prilikom udaha prolazi kroz disajne puteve.

Ukoliko osoba hrče, bitno je obratiti pažnju na sledeća pitanja:

Odgovori na ova pitanja značajno mogu pomoći specijalisti u ranom otkrivanju potencijalne sleep apnee.

Najčešći uzroci hrkanja su:

Ipak, važno je napomenuti da ne mora svako ko hrče da pati od sleep apneu.

SLEEP APNEA – KOJE VRSTE POSTOJE?

U zavisnosti od uzroka i manifestovanih simptoma, sleep apnea se može podeliti na:

Za određivanje vrste i težine sleep apnee dodatno su bitni:

SLEEP APNEA – KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?

Na našoj klinici sleep apnea se dijagnostikuje polisomnografijom odnosno praćenjem sna pacijenta pomoću posebnog uređaja konstruisanog upravo za dijagnostiku sleep apnee. Uređaj omogućava dobijanje preciznih rezultata za određivanje AHI indeksa i dalje tretiranje sleep apnee.

Pre postavljanja aparata, svaki pacijent prolazi kroz kompletan specijalistički pregled kako bi se precizno odredili parametri pre testiranja. Po uspešnom testiranju, svaki pacijent dobija kompletan nalaz koji se sastoji od grafičkog prikaza rezultata testiranja, tumačenja rezultata, mišljenja stručnjaka i daljeg toka terapije. Rezultati se dobijaju za 24h po okončanom testiranju i mogu Vam biti poslati i u elektronskoj formi.