Naš stručni tim

Milica Jovanović

direktor

Marija Stanojević

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Aleksandra Stojanović

MEDICINSKA SESTRA

Konsultanti

dr Miško Živić

prof. dr specijalista ORL

dr Marko Jevrić

specijalista opšte hirurgije – onkolog

dr Sofija Jugović

Specijalista ginekologije

dr Dragana Mitić

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE

dr Toma Tasić

specijalista gastroenterologije

dr Nikola Kulić

specijalista interne medicine

dr Dinka Despotović

specijalista interne medicine

dr Sanja Totošković

specijalista dermatovenerologije

dr Goran Tojaga

neuropsihijatar

dr Vladan Marinković

specijalista neurologije

dr Dragan Jovanović

specijalista UROLOGIJE

dr Gordana Dolić

dijetolog

dr Zoran Knežević

specijalista ortopedije

dr Nebojša Krasić

specijalista reumatologije

dr Vlada Colić

specijalista hematologije

dr Dragan Jovanović

specijalista pneumoftiziologije

dr Brankica Milutinović

Specijalista radiologije