Naš stručni tim

Milica Jovanović

direktor

Jelena Stamenković

MEDICINSKA SESTRA

Jovana Stojanović

MEDICINSKA SESTRA

Konsultanti

dr Dragan Jovanović

SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOGIJE

dr Dušan Jovanović

LEKAR OPŠTE PRAKSE

dr Gordana Dolić

DIJETOLOG

dr Miško Živić

prof. dr specijalista ORL

dr Marko Jevrić

specijalista opšte hirurgije – onkolog

dr Sofija Jugović

Specijalista ginekologije

dr Dragana Mitić

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE

dr Toma Tasić

specijalista gastroenterologije

dr Nikola Kulić

specijalista interne medicine

dr Dinka Despotović

specijalista interne medicine

dr Sanja Totošković

specijalista dermatovenerologije

dr Goran Tojaga

neuropsihijatar

dr Zoran Knežević

specijalista ortopedije

dr Nebojša Krasić

<br>specijalista reumatologije

dr Vlada Colić

<br>specijalista hematologije

dr Dragan Jovanović

specijalista urologije

dr Vladan Marinković

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

dr Brankica Milutinović

Specijalista radiologije

Prim. dr sci. med. Jozef Glasnović

specijalista kardiolog

Prof. dr Boris Đinđić

specijalista endokrinolog

dr Jovana Živić

psihijatar