Kardiologija

ŠTA JE EKG (ELEKTROKARDIOGRAM)?

Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički  zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.


INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja poremećaja srčanog ritma i sprovođenja (aritmije), prisustva pejsmejkera.
• U cilju postavljanja dijagnoze srčanog udara ili otkrivanja znakova prethodnog srčanog udara.
• Predstavlja rutinski postupak na sistematskim pregledima ili na pregledu lekara opšte prakse.

KAKO SE IZVODI?

• EKG može biti snimljen u lekarskoj ordinaciji, bolnici ili u kućnoj poseti.

Tokom snimanja ležaćete na krevetu. Zdravstveni radnik će Vam postaviti elektrode na grudni koš, krajeve nogu i ruku. Elektrode registruju električnu aktivnost srca koja se beleži u vidu talasa na monitoru ili na EKG papiru. Tokom snimanja nemojte se pomerati niti pričati, zato što pokreti mogu uticati na kvalitet i tačnost EKG zapisa.

POTENCIJALNI RIZICI

• Možete osetiti blagu nelagodnost prilikom postavljanja i skidanja elektroda sa grudnog koša. Veoma retko na mestu gde su elektrode stajale možete imati reakciju u vidu crvenila.
• Ne postoji rizik od  nastanka strujnog udara tokom snimanja EKG-a. Elektrode postavljene na grudni koš ne emituju električnu energiju, već samo registruju električnu aktivnost srca.

PRIPREMA

• Nije potrebna priprema za ovaj pregled.
• Potrebno je da kažete lekaru sve lekove koje uzimate u redovnoj terapiji, zato što neki lekovi mogu uticati na rezultat ovog snimanja.

NAKON SNIMANJA EKG-A

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.

ŠTA JE 24 -SATNI HOLTER EKG-a?

24-satni holter EKG-a (elektrokardiogram) je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć uređaja koji se zove holter. Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži srčani ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata). Holter je moguće nositi i dva, tri, četiri ili više dana. Višednevno nošenje holtera doprinosi boljem uvidu lekara u Vaše zdravstveno stanje.

INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI?

•  U cilju registrovanja promena srčanog ritma koje se javljaju povremeno ili samo u određenim situacijama.
•  U cilju registrovanja poremećaja srčanog ritma i sprovođenja (aritmije) i drugih bolesti srca, u praćenju rada pejsmejkera itd.

KAKO SE IZVODI?

• Na grudni koš se prilepi pet elektroda koje su povezane sa holterom-malim uređajem koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena. Tokom perioda od 24 sata uređaj neprekidno registruje električnu aktivnost srca.
• Dok nostite holter uređaj dozvoljeno je da obavljate sve uobičajene aktivnosti.
• Neophodno je da vodite dnevnik aktivnosti i tegoba u kome ćete upisivati šta ste radili tokom 24-časovnog snimanja i koje ste smetnje imali (ukoliko ste ih imali). Ukoliko ste imali osećaj lupanja srca, nepravilnog srčanog rada,osećaj “preskakanje srca”, bol u grudima, nesvesticu, vrtoglavicu ili nedostatak vazduha izuzetno je važno da ih upišete u dnevnik!
• Nakon 24 sata vratićete se u AMD MEDIC CENTAR da vratite uređaj i donesete dnevnik aktivnosti i smetnji. Vaš lekar će uporediti 24-časovni EKG zapis sa tegobama i aktivnostima iz dnevnika i saopštiće Vam i objasniti rezultate ispitivanja.

POTENCIJALNI RIZICI

• Nošenje holtera EKG-a je potpuno bezbolna procedura i ne nosi rizik.
• Možete osećati laku nelagodnost prilikom nošenja holter uređaja ili imati reakciju u vidu crvenila kože na mestu gde su postavljene elektrode.
• Rad drugih električnih uređaja uglavnom ne utiče na rad holter uređaja. Trebalo bi izbeći detektore za metal, magnete, mikrotalasne pećniče, električne četkice za zube i preterano korišćenje mobilnog telefona zato što može kratkotrajno prekinuti signal od elektroda do holtera.

PRIPREMA

• Tokom nošenja uređaj ne sme da se pokvasi zato što će se pokvariti. Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate. Istuširajte se neposredno pre nego što snimanje počne.

NAKON SNIMANJA

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.

ŠTA JE 24-SATNI HOLTER KRVNOG PRITISKA?

24-satni holter monitoring krvnog pritiska je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vremenskim intervalima. Holter je mali, nosivi uređaj koji registruje vrednosti krvnog pritiska. Snimanje traje jedan dan (24 sata).

INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI?

• Tokom jednokratnog merenja krvnog pritiska na ambulantom pregledu dobijaju se vrednosti krvnog pritiska u momentu merenja. Ponekad ovaj način merenja ne daje doktoru dovoljno informacija, zbog toga je  potrebno uraditi 24-satni holter monitoring.
• U cilju otkrivanja dnevnih i noćnih varijacija (promena) vrednosti krvnog pritiska,  fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljenjem), povišenih ili sniženih vrednosti krvnog pritiska (kod dece, starijih osoba, adolescenata, trudnica),  „maskiranih” povišenih vrednosti krvnog pritiska.
• U cilju praćenja efekata lečenja (terapije).

KAKO SE IZVODI?

• Na Vašu nadlakticu postavlja se manžetna koja je povezana sa holter uređajem koji se nalazi u torbici koju ćete nositi pričvršćenu oko pojasa. Manžetna se naduvava i krvni pritisak se meri tokom dana na svakih pola sata, a tokom noći na sat vremena.
• Dok nostite holter uređaj dozvoljeno je da obavljate sve uobičajene aktivnosti. Neophodno je da vodite dnevnik aktivnosti i tegoba u kome ćete upisivati šta ste radili tokom 24-časovnog snimanja i koje ste smetnje imali (ukoliko ste ih imali). Izuzetno je važno da sve smetnje i aktivnosti upišete u dnevnik!
• Nakon 24 sata doći ćete u AMD MEDIC CENTAR da vratite uređaj i donesete dnevnik aktivnosti i smetnji. Vaš lekar će uporediti vrednosti krvnog pritiska sa tegobama i aktivnostima iz dnevnika i saopštiće Vam i  objasniti rezultate ispitivanja.

POTENCIJALNI RIZICI

• Nošenje holtera krvnog pritiska je potpuno bezbolna procedura i ne nosi rizik.
• Možete osetiti laku nelagodnost prilikom pumpanja manžetne tokom merenja krvnog pritiska.

PRIPREMA

• Tokom nošenja uređaj ne sme da se pokvasi zato što će se pokvariti. Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate. Istuširajte se neposredno pre nego što snimanje počne.

NAKON SNIMANJA

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.

KARDIOLOŠKI PREGLED

Doktor specijalista interne medicine, kardiolog – obavlja klinički pregled pacijenta. Pregled počinje razgovorom sa pacijentom (uzimanjem anamneze) i pregledom srca. Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Pregled kardiologa obuhvata:

• anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
• fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje pritiska)
• savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (rentgensko snimanje, test opterećenjem, koronarografija….)

Fizikalni pregled uključuje: inspekciju–posmatranje,  palpaciju-opipavanje i auskultaciju (slušanje). Auskultacija-slušanje rada srca i pluća se obavlja uz pomoć instrumenta koji se zove stetoskop. Auskultacija je jedan od najznačajnijih delova pregleda interniste kardiologa, jer predstavlja način na koji se može postaviti sumnja na postojanje različitih bolesti srca.

Tenziometar služi za merenje vrednosti arterijskog krvnog pritiska (sistolnog -tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog-tzv. donjeg pritiska). Normalna vrednost arterijskog krvnog pritiska iznosi 120/80mmHg.

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod interniste kardiologa:

• bol u grudima (stezanje, pritisak)
• osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
• gušenje, otećano disanje, nedostatak vazduha
• malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
• oticanje potkolenica

ŠTA JE ULTRAZVUK SRCA?

Ultrazvučno snimanje srca ili ehokardiografija je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita  oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna. Pregled traje oko 20 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?

  • U cilju otkirvanja bolesti srčanih zalistaka, oštećenja srčanog mišića, smanjene pokretljivosti ili nepokretljivosti dela srčanog mišića ožiljak nakon srčanog udara), zapaljenja srčanog mišića (miokarditisa), zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa), bolesti velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji (plućna embolija).
  • U cilju otkrivanja uzroka tegoba kao što je otežano disanje ili bol u grudima.
  • Otkrivanje urođenih srčanih mana kod ploda tokom trudnoće (fetalni ultrazvuk srca).

KAKO SE IZVODI?

  • Tokom pregleda ležaćete na leđima ili ćete zauzeti određeni položaj (okrenućete se na levi bok i staviti levu ruku ispod glave).
  • Nakon toga Vaš lekar će staviti poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase. Gel ima ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između kože i sonde. Lekar će prisloniti sondu na grudni koš u cilju dobijanja jasne slike Vašeg srca i velikih krvnih sudova srca.

POTENCIJALNI RIZICI

  • Ova procedura ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA

  • Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.
  • Možete jesti, piti i uzeti Vaše lekove.

NAKON ULTRAZVUKA SRCA

Nakon pregleda možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.